Katedrala Svetog Vida je jedna od najvećih katedrala u Evropi i dominira Praškim zamkom na Hradčanima, na levoj obali Vltave, a njen toranj se vidi iz čitavog Praga. Izgrađena je u mešavini više stilova: gotičkom, renesansnom, baroknom i neogotičkom.

katedrala svetog vida

Istorijat Katedrale Svetog Vida

1344.godine, Karlo IV i predstavnici praške biskupije odlučuju da izgrade novu katedralu, položen je kamen temeljac i te iste godine počinje gradnja ove
građevine, koja izaziva strahopoštovanje. Gradnja je trajala oko VI vekova.

Katedrala u svom sklopu sadrži mnogo manjih, bočnih kapela, nadgrobne spomenike i freske. Poznati češki umetnik Alfons Muha je izradio prelepe vitraže u ovoj katedrali.
Car Karlo IV je pripadao Luksemburškoj dinastiji, koja je bila usko povezana sa Francuskom, te je iz tog razloga prvi arhitekta katedrale bio Matias Arasa. On je projektovao i izgradio deo deambulatorijuma, kor, i kapele. Matias umire 1352. godine i ubrzo na njegovo mesto dolazi Peter Parler.
Peter crkvi daje gotički izgled i bio je najbolji u osmišljavanju inovativnih izdanja građevina. Peter Parler umire 1399. godine i do njegove smrti završen je kor i veći deo južnog tornja.
Oba graditelja praške katedrale su upravo pokopana u samom središtu ove katedrale i to nam govori koliko su bili uvaženi i poštovani graditelji.

Kapela Svetog Vaclava

je najvrednije mesto u katedrali jer se u njoj nalaze posmrtni ostaci zaštitnika Češke republike.
Donji deo zidova je obložen poludragim kamenjem, mozaicima, pozlatama i imitacijama plemenitih metala.
Još jedan od kurioziteta ove znamenitosti je Sigismund zvono koje je najveće zvono u Češkoj.

Takođe se ovde nalazi kraljevska kripta i u njoj je sahranjena većina čeških kraljeva i kraljica.

Karlo IV je gradio katedralu, kao svoju ličnu građevinu, te je u radijalnim kapelama napravio porodični mauzolej, a imao je i priliku obogatiti crkvu dragocenostima i relikvijama. Ostavio je uspomenu na sebe i svoju porodicu u sklopu dekoracije, što se može videti na bistama.

unutrasnjosti crkve svetog vida
Dogradnja katedrale

U XVI veku katedrali su dograđeni renesansni stupovi i tornjevi, a u XVIII neki barokni delovi.
Rekonstrukcija katedrale Svetog Vida počinje 1872. godine u neogotičkom stilu i završava se 1929. godine, prilikom obeležavanja 1000. godina od smrti češkog kralja i sveca zaštitnika, Svetog Vaclava.

Obavezno posetite katedralu, osetite duh prošlosti, zakoračite u istoriju kroz Zlatna vrata katedrale i izađite bogatiji novim uspomenama.

Please rate this