muzej grada

Ako ste se zaljubili u Prag, a verujemo da jeste, trebalo bi da posetite ovaj muzej. Ovaj muzej priča priču o tome kako je nastao grad. U tu priču je utkano sve od praistorije, preko srednjevekovnog i baroknog perioda, pa sve do devetnaestog veka.

Muzej se nalazi u monumentalnoj zgradi, sagrađenoj 1989. godine.
U muzeju su postavke stalne ili privremene.

Stalne izložbe su: Prag u praistoriji, srednjovekovni Prag, barokni Prag i Prag na pragu modernog doba.

Pored ovih izložbi postoje i 3D projekcije Langweil-ovog modela Praga i stalna postavka koja je namenjena deci.

Postavka “Prag u praistoriji” je posvećena praistorijskim stanovnicima na ovoj lokaciji, njihovim navikama, odeći, hrani i obredima.

“Srednjevekovni Prag” je izložba posvećena izgradnji Praškog zamka i njegovom proširivanju i narastanju u grad u gradu.

“Barokni Prag” je posvećen procvatu umetnosti u XVII i XVIII veku i ova izložba sadrži mnogobrojne slike i skulpture.

“Prag na pragu modernog doba” pruža informacije o Pragu iz kasnog gotskog perioda i o renesansi u Pragu.

“Langweilov” 3D model Praga je atrakcija ovog muzeja. Sagrađen je od kartona i drvenih elemenata i predstavlja realističan model Praga iz XIX veka.

Cena ulaznica:

Regularna cena karte: 120 CZK
Snižena cena karte: 50 CZK
Porodična karta: 200 CZK

Radno vreme:

Svakog dana sem ponedeljka: 09:00-18:00h

Adresa:

Na Poriči 52 (Florenc)
Praha 8

Please rate this